WEBINÁŘ "TĚŽIŠTĚ HOJNOSTI" A TIPY (v PDF)

Webinář Těžiště hojnosti - otázky a odpovědi, 17.6.2019

PDF - Tipy pro zvyšování těžiště hojnosti a prosperity

 • Tipy pro zvyšování těžiště hojnosti a prosperity (PDF, 35 kB)

  JÓGA PROSPERITY: PDF - Tipy pro zvyšování těžiště hojnosti a prosperity

  - Naplňovat svůj vnitřní prožitek hodnoty a dostatku v takové míře, že se můžeme dělit
  - Realizace záměru pro Vás důležitých hodnot v souladu s růstem bohatství a prosperity
  - Posílení pocitu záměru a řízení proudu prosperity
  - Růst skrze uvolnění prostoru a energie
  - Zvyšování hojnosti skrze prožitek radosti ze života

CESTA CELISTVÉ PROSPERITY

90 denní doprovázený program

Představte si, že cítíte dostatek financí ve svém životě. Že se ve svém životě věnujete aktivitám a oblastem, které jsou důležité pro vaše srdce. Že vnímáte své poslání, svou hodnotu, svou vizi i její užitek pro ostatní lidi kolem vás. Že jste podporováni a máte kolem sebe dostatek zdrojů k realizaci své vize. A že na to nejste sami. Představte si, že je to možné.

Co na takovou představu říká vaše srdce? Vaše duše? Vaše tělo? Jak se cítíte?

Chcete se vydat po této cestě? Bude mi ctí vás doprovodit a podpořit tak, abyste vykročili, udělali prvních pár nejdůležitějších kroků a uvedli svůj záměr do pohybu. A věřte, že můžete začít růst tak, že mnoho dalších kroků zvládnete udělat sami a svou vizi prosperity postupně a ve svém přirozením tempu uskutečnit.

Nechat se podpořit na cestě prosperity se všemi příběhy svého srdce, touhami, zkušenostmi, pocity, obavami, stíny, v lidskosti a zranitelnosti vyžaduje odvahu. Nemusíte na to být sami.
Bude mi ctí vás doprovodit na vaší cestě objevování a integrování vaší přirozené hodnoty a prosperity.

Tento 90-denní program je mozaikou informací, orientace, inspirace, sdílení, vize, záměrů a rozhodnutí, a hlavně podpory na cestě.

Protože to vše jsem opakovaně já sama v různých důležitých milnících svého života, kde jsem byla na rozcestí prosperity, potřebovala. A touto cestou mohu teď já doprovodit i vás.

3 živé celodenní semináře

3 on-line webináře otázek, odpovědí a podpory 


pracovní materiály, úkoly, záměry, každodenní aktivity


OBSAH ŽIVÝCH CELODENNÍCH SEMINÁŘŮ

1. Měsíc - PŘÍTOMNÁ PROSPERITA
Příběh společnosti a peněz, náš osobní příběh s penězi, hojností a prosperitou


 

Záměrem tohoto měsíce je důkladně zmapovat, kde se nacházíme, čím jsme ovlivňování na společenské i osobní úrovni ve vztahu k penězům a začít psát náš nový příběh.
Vysvobodit se z prožívání NEDOSTATKU, touhy mít stále víc a společenské danosti.
Objevit prosperitu, která tu v přítomnosti již je 🙂

Vydáme se spolu:
-
prohlédnout a zmapovat společenské příběhy, kterých jsme součástí, a kterými jsme ovlivněni
- uctít příběhy prosperity a hojnosti našich předků.
- vysvobodit se z příběhů nedostatku tím, že je přestaneme následovat, odmítat, opakovaně prožívat a tím je v sobě posilovat.
- objevit, posílit a integrovat svou vlastní hodnotu a dostatečnost.
- vytvořit svůj nový vlastní osobitý vztah k penězům, hojnosti a prosperitě.

Čemu se budeme tento měsíc na semináři a on-line věnovat:

- Historii vzniku a funkci peněžního systému - aneb co je zakódováno v DNA peněz
- Jaké jsou společenské mýty a přesvědčení o penězích, které vytvářejí společenské prostředí, ve kterém žijeme, a které nás ovlivňuje?
- Vaše osobní příběhy ve vztahu k penězům, prosperitě a hojnosti, které nás vědomě i nevědomě ovlivňují
- objevování našich překážek na cestě k prosperitě stejně jako stínové motivace k jejímu dosažení
- Role zranitelnosti ve vztahu k penězům a jak ji vědomě integrovat


2.  Měsíc - PŘIROZENÁ PROSPERITA
Příběh VIZ
E prosperity a jeho finanční zrcadlení


 

Záměrem tohoto měsíce je objevování svého přirozeného a jedinečného pramene prosperity. Objevit, potvrdit a zhodnotit proud, kam přirozeně teče vaše pozornost.
Prosperita skrze naplňování VIZE. Vztah VIZE, peněz a prosperity. Zmapovat své návyky v zacházení s penězi a nastavit jim zdravý, VIZI, prosperitu a Vaše hodnoty podporující rámec.

Budeme se společně zabývat těmito otázkám a oblastmi:
- Samostatnost, sounáležitost a spolupráce - je vaše cesta prosperity jako podnikatele nebo zaměstnance? Jaký formát spolupráce se světem je ten váš přirozený?
- Jaké byly a jsou Vaše SNY, TOUHY, VÁŠEŇ?
- Jaká je Vaše VIZE do konce života? Jaký máte vztah ke své budoucnosti?
- Jaký vztah máte mezi VIZÍ a PENĚZI
- Jaké jsou Vaše vědomé i nevědomé finanční návyky?
- Vaše zdroje a výzvy v naplnění VIZE
- Výdaje, útraty a investice - Vědomé zacházení s výdaji
- Přání, potřeby, nároky a oprávnění - jak tyto impulsy ovlivňují naše zacházení s penězi a celkovou prosperitu
- Příjmy a naše omezující příběhy s nimi spojené

Odnesete si:
- spojení se svým srdcem ve vztahu k prosperitě a financím
- vnímání hodnoty a důležitosti své vlastní i druhých lidí ve vztahu k hojnosti a prosperitě
- obraz své vize v krátkodobém i celoživotním horizontu
- svůj finanční i nefinanční záměr prosperity pro příští rok a plán dílčích kroků a zdrojů a podpory k jeho dosažení


3. Měsíc - TRVALÁ PROSPERITA
Jak rozvíjet svou přirozenou prosperitu v horizontu celého svého života


 

Záměrem tohoto měsíce je rozvinout své vnímání na prosperitu v dlouhodobém, celoživotním horizontu. Kdy přítomnost a přítomná prosperita se stávají pevnými stavebními kameny celoživotní prosperity, prosperity přesahující individualitu. Prosperita v širším kontextu vztahů, partnerství, rodiny, komunity.

Čemu se budeme tento měsíc věnovat:
- Krása a jednoduchost rozpočtování
- Osedlaný tok financí
- Moje peníze, tvoje peníze, naše peníze - aneb jak zacházet s financemi a prosperitou v partnerství
- Integrita - čemu říkat ANO a čemu říkat NE; tělo, srdce, mysl a duše jako jeden orchestr

- Z jakého vnitřního nastavení se rozhodujeme o svých financích a prosperitě?
- Druhy kapitálu a osobní hodnota
- Druhy a role kompetencí pro prosperitu
- Zdroje prosperity
- Prosperita v podnikání, v zaměstnání a ve spolupráci
- Přirozené unikátní tempo prosperity

Co si odnesete:
- Osobní inventuru svého mnohaúrovňového kapitálu a hodnot
- Osobní přehled svých dostupných i potenciálních zdrojů trvalé prosperity
- Kontakt se svou vnitřní rozhodovací autoritou
- Vědomí svých rozvinutých kompetencí
- Vědomí svého odkazu
- Vědomí svého přirozeného tempa prosperity

90-DENNÍ CESTA CELISTVÉ PROSPERITY OBSAHUJE

90 denní doprovázený program

A - Provázená cesta ve skupině

3x 1-denní živý workshop v Praze
3x doplňující video/audio výuková nahrávka
3x 90 minut skupinový  on-line webinář Otázky a odpovědi, podpora na cestě
Pracovní materiály

Cena: 9000Kč
Cena pro 2 osoby: 15 000Kč

B - Individuální varianta
3x 1- denní živý workshop v Praze
3x doplňující video/audio výuková nahrávka
3x 90 minut skupinový on-line webinář Otázky a odpovědi
3x 90 minut individuální konzultace/sezEní osobně nebo on-line
Pracovní materiály

Cena: 13 000Kč

Termíny 1-denních workshopů v Praze

Termíny 1-denních workshopů v Praze, vždy 9:30 - 17:00
Místo konání: Vila Lucis, Pod Habrovou 490/8, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

Termíny skupinových on-line webinářů Otázky a odpovědi - budou upřesněny v průběhu cesty)

 

Přítomná prosperita     19.9.2019
Přirozená prosperita    17.10.2019
Trvalá prosperita           14.11.2019

KONCEPT SEMINÁŘŮ CELISTVÉ PROSPERITY

90 denní doprovázený program

Semináře Celistvé prosperity jsou jako MOZAIKA inspirace, různých učení a úhlů pohledu, přístupů, knih, videí, zkušeností mých i druhých lidí, navazujících kurzů a aktivit, moudrosti, praxe, cvičení, reflexe, návyků, principů, podpory

Je to jedna z možných cest. Není to univerzální pravda vytesaná do kamene. Je to souhrn toho, co rezonuje ve mně, se mnou a co jsem si svou vlastní životní cestou ověřila. Nabízím to nejlepší teď i Vám, pokud Vám budou mé objevy, přístupy a postoje rezonovat.

Co na každém semináři určitě získáte?
- Svou vlastní individuální mapu své situace
- Inspiraci, paletu možností, rozšířené obzory

 • Motivaci
 • Podporu
 • praktické tipy a návody
 • jasnost
 • vedení a provázení

Mým záměrem je pro Vás vytvořit prostor, kde budete moci důležité kroky rovnou udělat. Není to seminář nabitý jenom spoustou informací, které si odnesete domů, pár dnů Vám nadšení vydrží, ale postupem času se ztrácí a prostor pro splnění úkolů, sepsání reflexí a nová rozhodnutí se den ode dne zmenšuje, motivace slábne. Chci, abyste si odnesli již plnohodnotné rozhodnutí a podporu v započatých krocích pokračovat. To totiž uvede do pohybu hybnou sílu Vaší změny.

Proto je část semináře výuková, část objevná a prožitková. Velká část je věnovaná Vašemu individuálnímu času pro Vaši vlastní reflexi daných témat, aktivní úkoly, sdílení inspirace od druhých.

Nevyřešíme vše během jednoho jednodenního semináře. Mým záměrem je otevřít Vám dveře a doprovodit Vás v několika málo skutečných prvních krocích k nové prosperitě. zažehnout ve Vás motivaci pokračovat sami díky každodenním tipům a dlouhodobějším úkolům potřebným pro trvalou změnu. Poskytnout Vám podporu na Vaši vlastní cestu po semináři.

Předběžná rezervace