CESTA CELISTVÉ PROSPERITY

90-denní doprovázený program

Představte si, že cítíte dostatek financí ve svém životě.
Že se ve svém životě ...

... věnujete aktivitám a oblastem, které jsou důležité pro vaše srdce. Že vnímáte své poslání, svou hodnotu, svou vizi i její užitek pro ostatní lidi kolem vás. Že jste podporováni a máte kolem sebe dostatek zdrojů k realizaci své vize. A že na to nejste sami. Představte si, že je to možné.

Co na takovou představu říká vaše srdce?
Vaše duše? Vaše tělo?
Jak se cítíte?

Chcete se vydat po této cestě? Bude mi ctí vás doprovodit a podpořit tak, abyste vykročili, udělali prvních pár nejdůležitějších kroků a uvedli svůj záměr do pohybu. A věřte, že můžete začít růst tak, že mnoho dalších kroků zvládnete udělat sami a svou vizi prosperity postupně a ve svém přirozením tempu uskutečnit.

Nechat se podpořit na cestě prosperity se všemi příběhy svého srdce, touhami, zkušenostmi, pocity, obavami, stíny, v lidskosti a zranitelnosti vyžaduje odvahu. Nemusíte na to být sami.
Bude mi ctí vás doprovodit na vaší cestě objevování a integrování vaší přirozené hodnoty a prosperity.

Tento 90-denní program je mozaikou informací, orientace, inspirace, sdílení, vize, záměrů a rozhodnutí, a hlavně podpory na cestě.

Protože to vše jsem opakovaně já sama v různých důležitých milnících svého života, kde jsem byla na rozcestí prosperity, potřebovala. A touto cestou mohu teď já doprovodit i vás.

Co vás během Cesty čeká?

 • 3 živé celodenní semináře
 • 3 on-line webináře otázek odpovědí a podpory

 • pracovní materiály
 • úkoly
 • záměry
 • každodenní aktivity


PŘÍTOMNÁ PROSPERITA

 1. měsíc - Cesta Celistvé prosperity

Příběh společnosti a peněz, náš osobní příběh s penězi, hojností a prosperitou

Záměrem tohoto měsíce je důkladně zmapovat, kde se nacházíme, čím jsme ovlivňování na společenské i osobní úrovni ve vztahu k penězům a začít psát náš nový příběh.
Vysvobodit se z prožívání NEDOSTATKU, touhy mít stále víc a společenské danosti.
Objevit prosperitu, která tu v přítomnosti již je 🙂

Vydáme se spolu:

- prohlédnout a zmapovat společenské příběhy, kterých jsme součástí, a kterými jsme ovlivněni
- uctít příběhy prosperity a hojnosti našich předků.
- vysvobodit se z příběhů nedostatku tím, že je přestaneme následovat, odmítat, opakovaně prožívat a tím je v sobě posilovat.
- objevit, posílit a integrovat svou vlastní hodnotu a dostatečnost.
- vytvořit svůj nový vlastní osobitý vztah k penězům, hojnosti a prosperitě.

Čemu se budeme tento měsíc na semináři a on-line věnovat:

- historii vzniku a funkci peněžního systému - aneb co je zakódováno v DNA peněz
- jaké jsou společenské mýty a přesvědčení o penězích, které vytvářejí společenské prostředí, ve kterém žijeme, a které nás ovlivňuje?
- vaše osobní příběhy ve vztahu k penězům, prosperitě a hojnosti, které nás vědomě i nevědomě ovlivňují
- objevování našich překážek na cestě k prosperitě stejně jako stínové motivace k jejímu dosažení
- role zranitelnosti ve vztahu k penězům a jak ji vědomě integrovat

PŘIROZENÁ PROSPERITA

2. měsíc - Cesta Celistvé prosperity

Příběh VIZE prosperity a jeho finanční zrcadlení

Záměrem tohoto měsíce je objevování svého přirozeného a jedinečného pramene prosperity. Objevit, potvrdit a zhodnotit proud, kam přirozeně teče vaše pozornost.
Prosperita skrze naplňování VIZE. Vztah VIZE, peněz a prosperity. Zmapovat své návyky v zacházení s penězi a nastavit jim zdravý, VIZI, prosperitu a Vaše hodnoty podporující rámec.

Budeme se společně zabývat těmito otázkami a oblastmi:

- Samostatnost, sounáležitost a spolupráce - je vaše cesta prosperity jako podnikatele nebo zaměstnance? Jaký formát spolupráce se světem je ten váš přirozený?
- Jaké byly a jsou Vaše SNY, TOUHY, VÁŠEŇ?
- Jaká je Vaše VIZE do konce života? Jaký máte vztah ke své budoucnosti?
- Jaký vztah máte mezi VIZÍ a PENĚZI
- Jaké jsou Vaše vědomé i nevědomé finanční návyky?
- Vaše zdroje a výzvy v naplnění VIZE
- Výdaje, útraty a investice - Vědomé zacházení s výdaji
- Přání, potřeby, nároky a oprávnění - jak tyto impulsy ovlivňují naše zacházení s penězi a celkovou prosperitu
- Příjmy a naše omezující příběhy s nimi spojené

Odnesete si:

- spojení se svým srdcem ve vztahu k prosperitě a financím
- vnímání hodnoty a důležitosti své vlastní i druhých lidí ve vztahu k hojnosti a prosperitě
- obraz své vize v krátkodobém i celoživotním horizontu
- svůj finanční i nefinanční záměr prosperity pro příští rok a plán dílčích kroků a zdrojů a podpory k jeho dosažení

TRVALÁ PROSPERITA

3. měsíc - Cesta Celistvé prosperity

Jak rozvíjet svou přirozenou prosperitu v horizontu celého svého života

Záměrem tohoto měsíce je rozvinout své vnímání na prosperitu v dlouhodobém, celoživotním horizontu. Kdy přítomnost a přítomná prosperita se stávají pevnými stavebními kameny celoživotní prosperity, prosperity přesahující individualitu. Prosperita v širším kontextu vztahů, partnerství, rodiny, komunity.

Čemu se budeme tento měsíc věnovat:

- Krása a jednoduchost rozpočtování
- Osedlaný tok financí
- Moje peníze, tvoje peníze, naše peníze - aneb jak zacházet s financemi a prosperitou v partnerství
- Integrita - čemu říkat ANO a čemu říkat NE; tělo, srdce, mysl a duše jako jeden orchestr

- Z jakého vnitřního nastavení se rozhodujeme o svých financích a prosperitě?
- Druhy kapitálu a osobní hodnota
- Druhy a role kompetencí pro prosperitu
- Zdroje prosperity
- Prosperita v podnikání, v zaměstnání a ve spolupráci
- Přirozené unikátní tempo prosperity

Co si odnesete:

- Osobní inventuru svého mnohaúrovňového kapitálu a hodnot
- Osobní přehled svých dostupných i potenciálních zdrojů trvalé prosperity
- Kontakt se svou vnitřní rozhodovací autoritou
- Vědomí svých rozvinutých kompetencí
- Vědomí svého odkazu
-Vědomí svého přirozeného tempa prosperity

A - Provázená cesta ve skupině

 • 3x 1-denní živý workshop v Praze

 • 3x 90 minut skupinový on-line webinář Otázky a odpovědi, podpora na cestě
 • pracovní materiály

Cena: 7 700 Kč
Cena pro 2 osoby 13 300 Kč

B - Individuální cesta

 • 3x 1-denní živý workshop v Praze

 • 3x 90 minut skupinový on-line webinář Otázky a odpovědi, podpora na cestě
 • pracovní materiály
 • 2x individuální konzultace/sezení osobně nebo on-line (cca 60 - 75 minut)

Cena: 9 900 Kč

Termíny 1-denních workshopů v Praze

Předběžné otevření Cesty je září 2020

Místo konání

Seminario, Holečkova 31, Praha 5 
Jak se dostat do Seminaria?

Termíny skupinových on-line webinářů Otázky a odpovědi

budou upřesněny v průběhu cesty dle preferencí a možností účastníků

Koncept seminářů Celistvé prosperity

Semináře Celistvé prosperity jsou jako MOZAIKA inspirace, různých učení a úhlů pohledu, přístupů, knih, videí, zkušeností mých i druhých lidí, navazujících kurzů a aktivit, moudrosti, praxe, cvičení, reflexe, návyků, principů, podpory a sdílení.

Je to jedna z možných cest. Není to univerzální pravda vytesaná do kamene. Je to souhrn toho, co rezonuje ve mně, se mnou a co jsem si svou vlastní životní cestou ověřila. Nabízím to nejlepší teď i Vám, pokud Vám budou mé objevy, přístupy a postoje rezonovat.

Co na každém semináři určitě získáte?

-   Svou vlastní individuální mapu své situace
-   Inspiraci, paletu možností, rozšířené obzory

 • Motivaci
 • Podporu
 • praktické tipy a návody
 • jasnost
 • vedení a provázení

Mým záměrem je pro Vás vytvořit prostor, kde budete moci důležité kroky rovnou udělat. Není to seminář nabitý jenom spoustou informací, které si odnesete domů, pár dnů Vám nadšení vydrží, ale postupem času se ztrácí a prostor pro splnění úkolů, sepsání reflexí a nová rozhodnutí se den ode dne zmenšuje, motivace slábne. Chci, abyste si odnesli již plnohodnotné rozhodnutí a podporu v započatých krocích pokračovat. To totiž uvede do pohybu hybnou sílu Vaší změny.

Proto je vždy část semináře výuková, část objevná a prožitková. Velká část je věnovaná Vašemu individuálnímu času pro Vaši vlastní reflexi daných témat, aktivní úkoly, sdílení inspirace od druhých.

Nevyřešíme vše během jednoho jednodenního semináře. Mým záměrem je otevřít Vám dveře a doprovodit Vás v několika málo skutečných prvních krocích k nové prosperitě. zažehnout ve Vás motivaci pokračovat sami díky každodenním tipům a dlouhodobějším úkolům potřebným pro trvalou změnu. Poskytnout Vám podporu na Vaši vlastní unikátní cestě mezi jednotlivými seminárními dny a po nějakou dobu i po nich :-).

Pokud s vámi tento koncept rezonuje, přihlaste se a já se těším na společné setkání.
Šárka Weberová

Reference

Děkuji za inspirativní seminář. Myslím, že lidský celostní přístup k tématu peněz na české scéně chybí. Mám dojem, že internet a facebook se hemží online kurzy a workshopy, které slibují zázraky. Jeví známky jednostranného maskulinního charakteru zaměřeného na výkon. Často je dělají lidé, kteří na mě působí naspeedovaně či sluníčkářsky. Navíc užívají marketing, který budí v lidech pocit urgence a nedostatečnosti, a na to už jsem alergický. Zde jsem to nevnímal. A líbilo se mi, že to probíhalo v pomalém, přirozeně bezpečném tempu, s respektem a účtou k životu a že se člověk mohl zapojit tak jak chtěl.
Michal Š.
Moc Vám DĚKUJI za seminář. Tento rok jsem navštívila ještě jiné dva semináře na téma "finance", ale Váš mě z nich oslovil nejvíce :)))!!!
Anna R.
Tvůj seminář s následnou praktickou jógou prosperity mi dává větší pocit svobody a plasticity. Dovolit si přijímat je úžasné, já se vlastně dříve bránila přijímání. Teď cítím změnu v tom, že když si dovolím v tomto tématu přijímat, dovolí mi to také více dát. Jak jednoduché. Cítím, že jsem stále v tomto tématu v procesu, což mě baví a jsem zvědavá co přijde. Snažím se mít všechny přijímací kanály otevřené,abych viděla a slyšela příležitosti. Již v tuto chvíli mi chodí nápady, které si zapisuji a čekám na hlubší vhledy.
Sofie S.

O ŠÁRCE

Kdo je Šárka Weberová?

V práci s Těžištěm hojnosti a Celistvou prosperitou spojuje své pragmatické vzdělání (má titul Bc. z Vysoké školy ekonomické v Praze, ale moc ho nepoužívá), zkušenosti zaměstnance, manažerky nadnárodních korporací (i v bankovnictví), podnikatelky a investorky, psychologickou a terapeutickou moudrost i rozmanité duchovní principy. Čerpá z osobních zkušeností velkých zisků i ztrát. Nabízí duchovní hloubku i praktický uzemněný přístup, který dokáže převést záměr do hmotné reality.

Své kliety provází na cestě k pravdivému smysluplnému životu, ke znovuspojení s vnitřními zdroji síly, lásky, moudrosti, prosperity. Spolu se svým manželem Zdeňkem provází Visionquestem, cestou hledání své vlastní životní vize v přírodě, spolu s dalšími kolegy spoluprovázela 5 let dlouhodobým programem Vědomý Lídr.

Šárka pochází z progresivního podnikatelského rodinného prostředí ekonomů  a obchodníků, které nejen že výrazně formovalo její životní cestu, ale díky kterému také získala vhledy do mnoha světlých, ale i stinných tragických aspektů vztahu k bohatství a prosperitě.

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE